15 1 1 4000 1 https://www.kadikoykoop.org 300

Hakkımızda

2014 yılından beri çalışmalarını sürdüren, 2016 Kasım ayında yasal bir kooperatif haline gelen Kadıköy Kooperatifi, Kadıköy bölgesindeki tüketim faaliyetlerini dönüştürmeyi hedefleyen bir kooperatiftir.

İlkelerimiz

Küçük Üreticiyle Aracısız Çalışmak

Bütün tüketim ürünlerini, küçük ölçekli üretim yapan, kolektif örgütlenmiş (kooperatifler, vb.) veya örgütlenme girişimi içerisinde olan üreticilerden, aracısız olarak almayı hedefler.

Üretim ve Tüketim Üzerinde Karşılıklı İnisiyatif

Üretim ve tüketim süreçlerini birbirine bağlayabilmek için üreticilerin ve ürünleri kullananların karşılıklı diyalog içinde olmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmeye çalışır. Böylece üreticinin neyi, nasıl, ne kadar üreteceğine bu ürünleri kullananlarla beraber karar verilmesinde rol almayı amaçlar.

Kolektif Çalışma ve Paylaşım

Kooperatif, bir araya gelmiş tüketicilerden ziyade, birlikte karar alan, çalışan ve paylaşım ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir örgütlenmedir. Tüm karar alma süreçlerinin denetlenebilir, şeffaf ve katılımcı bir çerçevede işlemesi hedeflenir. Kolektif çalışmanın gelişmesi ve ortakların ve gönüllülerin çalışmalara eşit bir şekilde katılabilmesi için eğitimler düzenler; kendisini yenileyebilecek öğrenme ve aktarım mekanizmaları geliştirir.

Ekolojik-Toplumsal İlişkiler

Üretim ve tüketim ilişkilerinde toplumsal faydayı esas alan, doğa ile dost/ekolojik bir çerçeveyi destekler. Bu açıdan, ürün seçiminde ve ürünlerin kullanıcılara ulaştırılma biçimlerinde ekolojik koşulları sağlayan ve kolektif faydayı esas alan ürünler tercih edilir. Emeğin ve doğanın savunulması ve korunmasını destekler. Yerel üretimi, yerinde tüketimi destekler. Sağlıklı ve nitelikli ürünlere herkesin erişebilmesini savunur.

Toplumsal Dayanışma

Kadıköy Kooperatifi, uluslararası kooperatifçilik ilkelerini takip ederek, başta çeşitli kooperatifler, dayanışma ekonomisi temelli topluluklar ve kooperasyon ilişkilerini geliştiren topluluklarla beraber çalışmayı; kooperatifçiliği toplumsal temelde yaygınlaştırmayı amaçlar. Bunun yanında, imkanları dahilinde afetzedelerle toplumsal dayanışmayı geliştirmeyi, hak arayışı mücadelelerine maddi veya manevi destek sağlamayı amaçlar. Kooperatif kâr amacı gütmez, ortaklarına kâr payı dağıtmaz. Kendini sürdürebilecek, toplumsal faydayı esas alan pratikler icra eder. Kooperatifin büyümesi ve gelişmesi, dayanışma pratiğinin geliştirilmesi için öncelik teşkil eder.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadıköy Kooperatifi toplumsal cinsiyet eşitliğini temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Hiç kimseye cinsiyeti, cinsel kimliği, cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılık yapılamaz; LGBTİ+ bireylerin güvenle kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Kadıköy Kooperatifi ve gönüllüleri her türlü cinsel şiddete karşıdır ve buna uygun davranır. Toplumsal cinsiyet farkları üzerinden kurgulanan hiyerarşik ilişkilerin sonlandırılmasını ve değerlerin dönüştürülmesini hedefler.